روش های پیشرفته پژوهش در علوم انسانی (رویکردی کاربردی) (برای دانشجویان رشته‌های ...)

پدیدآورندگان
  • نام: حمیدرضا عریضی / نقش: -
  • نام: حجت‌الله فراهانی / نقش: نویسنده
مشخصات ظاهری
  • ‎۳۵۹ ص.: جدول، نمونه
یادداشت ها
  • واژه‌نامه
  • کتابنامه: ۳۳۵- ‎۳۳۹
  • 9-95-6098-964 ISBN
موضوعات
  1. علوم انسانی -- تحقیق -- روش شناسی
  2. علوم انسانی -- روش شناسی
واژه نامهندارد
کتابنامهندارد
نمایهندارد
عطف زردندارد
شماره راهنما
001‎ /3 ف‎352‎ر