چکیده مقالات کنگره ملی علوم انسانی: وضعیت امروز، چشم انداز فردا ۲۲ - ‎۲۴ اسفند ‎۱۳۸۵ تهران

تنالگانکنگره ملی علوم انسانی ( ‎۱۳۸۵: تهران )
مشخصات ظاهری
  • ‎۳۹۰ص.
تکنیک چاپ<اهدایی>
یادداشت ها
  • <اهدایی پژوهشگاه علوم انسانی در سال ‎۱۳۹۲>
موضوعات
  1. علوم انسانی -- ایران -- کنگره‌ها
  2. علوم انسانی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
زبانفارسی
واژه نامهندارد
کتابنامهندارد
نمایهندارد
عطف زردندارد
شماره راهنما
001‎ /3 ک‎751‎چ ‎1385