روایت‌های موازی در علوم انسانی

پدیدآورندگان
  • نام: سیدجواد میری / نقش: نویسنده
مشخصات ظاهری
  • ‎۱۸۶ ص.
یادداشت ها
  • شابک: ۶-۲۷۸-۲۲۳-۶۰۰-‎۹۷۸
  • کتابنامه
  • نمایه
موضوعات
  1. علوم انسانی -- روش‌شناسی
  2. نظریه‌های علوم انسانی
زبانفارسی
واژه نامهندارد
کتابنامهندارد
نمایهندارد
عطف زردندارد
شماره راهنما
001‎ /3 م‎968‎ر ‎1394