لیست کتابها

نمایش 20 تا 40 رکورد از کل 48580 رکورد
عنواننویسندهمترجمموضوع اولزبانانتشاراتسال نشر
   
فوائد و هفوات تحقیقیهمحمدرضا عبدالامیر انصاریتحقیقفارسیمکتبة آیةالله‌العظمی المرعشی(تنظیم نشده)
پژوهشگر نوین: روش پژوهش و گزارشژاک بارزونمجید خیام‌دارتحقیق -- روش‌شناسی(تنظیم نشده)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی(تنظیم نشده)
هنر تحقیق علمیویلیام ایان بردمور بوریجمحمدتقی فرامرزیتحقیق(تنظیم نشده)مازیار(تنظیم نشده)
پروپوزال‌نویسی در مطالعات کیفی و ترکیبیفرزاد حکیم‌زادهطرح پیشنهادی در تحقیقفارسیانتشارات جامعه‌شناسان(تنظیم نشده)
راهنمای تدوین پایان‌نامه برای دانشجویان علوم پایهپایان‌نامه‌ها -- تحقیق -- روش‌شناسی(تنظیم نشده)دانشگاه بوعلی سینا(تنظیم نشده)
روش تحقیقعباسقلی خواجه نوریروش‌شناسیفارسیدانشگاه تهران(تنظیم نشده)
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعیعلی دلاورتحقیقفارسیرشد(تنظیم نشده)
روش تحقیق و ماخذشناسیاحمد رنجبرتحقیقفارسیاساطیر(تنظیم نشده)
روش تحقیق و کاربرد آن در مدیریتمعصومعلی سلیمیانتحقیق -- روش‌شناسی(تنظیم نشده)آینده سازان؛ شهر آب(تنظیم نشده)
روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی و علوم تربیتیعلی‌اکبر سیفتحقیقفارسی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)
سمینار تحقیق و پیشنهادیه‌نویسی در کتابداری و اطلاع‌رسانیاحمد شعبانیطرح پیشنهادی در تحقیقفارسی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)
منطق پژوهش در علوم تربیتی و اجتماعی: جهت‌گیری نوینبختیار شعبانی ورکیتحقیق -- روش‌شناسی(تنظیم نشده)آستان قدس رضوی، شرکت به نشر(تنظیم نشده)
راهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله‌نویسیبهرام طوسیتحقیقفارسیترانه(تنظیم نشده)
روش پژوهش برای کودکان دبستانینسرین‌دخت عماد خراسانیتحقیق -- روش‌شناسی -- ادبیات نوجوانان(تنظیم نشده)دفتر پژوهش‌های فرهنگی(تنظیم نشده)
نیازسنجی پژوهشی (مساله‌یابی پژوهشی و اولویت‌بندی طرح‌های تحقیقاتی) (ویژه مدیران و کارشناسان واحدهای پژوهشی)کورش فتحی واجارگاهتحقیق(تنظیم نشده)آییژ(تنظیم نشده)
راهنمای پژوهش تاریخی (کتابخانه‌ای)پرویز فرخزادتحقیق -- روش‌شناسی(تنظیم نشده)طهوری(تنظیم نشده)
روشهای تحقیق در علوم انسانی (با نگرشی بر پایان‌نامه نویسی)علی‌اکبر فرهنگیعلوم انسانی -- روش شناسیفارسیپیام پویا(تنظیم نشده)
درآمدی بر تحقیق کیفیاووه فلیکهادی جلیلیتحقیق کیفیفارسینشر نی(تنظیم نشده)
روش تحقیق( در یک مکتب )علی قائمیتحقیقفارسیدارالتبلیغ اسلامی(تنظیم نشده)
اصول طرح تحقیق و روش‌شناسیجوفری مارکزیکمریم خسرویتحقیق -- روش‌شناسی(تنظیم نشده)پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران(تنظیم نشده)