لیست کتابها

نمایش 60 تا 80 رکورد از کل 48580 رکورد
عنواننویسندهمترجمموضوع اولزبانانتشاراتسال نشر
   
الفبای سیبرنتیکویکتور داویدوویچ پکلیسافشین آزادمنشسیبرنتیکفارسیسپیده(تنظیم نشده)
آدمی، حافظه و ماشینکورین جکرمحمود بهزادسیبرنتیکفارسیشرکت سهامی کتابهای جیبی(تنظیم نشده)
بیونیک: مهندسان در آموزشگاه طبیعتایگور میرونوفصادق حداد کاوهبیونیکفارسیگوتمبرگ(تنظیم نشده)
سفر به بی‌نهایتیوهانس فون بوتلارجهانگیر بهارمستشگفتیهای جهانفارسیعطار(تنظیم نشده)
هوش فرا زمینیژان هایدمانمجید مهدی‌زادهزندگی فرازمینیفارسیآستان قدس رضوی، شرکت به نشر(تنظیم نشده)
ارابه خدایان: بررسی معماهای قدیم جهاناریش‌فون دانیکنمحمدعلی نجفیشگفتیهای جهانفارسیاندیشه(تنظیم نشده)
اسرار ناشناخته مکان‌های اسرار آمیز= Time-Lifebooksرخشنده عظیمشگفتیهای جهانفارسیپیک فرهنگ(تنظیم نشده)
مثلث برموداچارلز فرامباخ برلیتسمحمد کاظم‌زاده آزادمثلث برمودافارسیتلاش(تنظیم نشده)
مثلث اژدهاچارلز فرامباخ برلیتسقدیر گل‌کاریانمثلث اژدهافارسینشر سمور(تنظیم نشده)
نگارستان عجائب و غرائب پیشاوریشگفتی‌های جهانفارسیادبیه(تنظیم نشده)
مثلث مرگ برموداادی- کنت تامس جفرینسترن جامعیمثلث برمودافارسینهال نویدان(تنظیم نشده)
نیروهای مرموز در اهرام مصربیل شولبشیر بختیاهرام -- مصرفارسیعطائی(تنظیم نشده)
حل اسرار مثلث برمودالارنس دیوید کاشافشین مویدی‌رادمثلث برمودافارسیپیمان(تنظیم نشده)
اسرار ساختمانی هرم بزرگ گیزا، یا، نخستین نقطه ژئودزی در سطح کره زمین در هزاره پنجم پیش از میلادحسین کشی افشاراهرامفارسیدانشگاه تهران(تنظیم نشده)
شگفتی‌ها و ماجراهای حیرت‌آورخلیل محمدزادهشگفتیهای جهانفارسینشر مجموعه(تنظیم نشده)
هزار و یک شگفتیآیزاک آسیموفپروانه مکانیکشگفتیهای جهانفارسیشرکت تهران فاریاب(تنظیم نشده)
اسرار بشقابهای پرنده یو. اف. اوویتلی استریبرداریوش ادیببشقاب پرندهفارسییادواره کتاب(تنظیم نشده)
آنسوی فضاژان پیر بورهمحمدجواد پاکدلبشقاب پرندهفارسیاشکان(تنظیم نشده)
ساکنان فضاهای دوررابرت چپمنفرزاد صفائیبشقاب پرندهفارسیپیک فرهنگ(تنظیم نشده)
اسطوره‌ای نو "نشانه‌هایی در آسمان"کارل گوستاو یونگجلال ستاریبشقاب پرندهفارسینشر مرکز(تنظیم نشده)