لیست کتابها

نمایش 120 تا 140 رکورد از کل 48580 رکورد
عنواننویسندهمترجمموضوع اولزبانانتشاراتسال نشر
   
تفکر سیستمی و ارزیابی کارآمدی آن در مدیریت جامعه و سازمانجعفر مرعشینظریه سیستمها(تنظیم نشده)سازمان مدیریت صنعتی(تنظیم نشده)
خودآموز تحقیق در عملیات با رویکرد مدیریت مالی، منابع انسانی و بازاریابیمنصور مومنیتحقیق عملیاتیفارسیمرکز آموزش مدیریت دولتی(تنظیم نشده)
روش‌های تحقیق در فناوری اطلاعاتجاناتان لازارکاوه بازرگانانسان و کامپیوتر -- تحقیقفارسیکند و کاو(تنظیم نشده)
فرهنگ اختصارات رایج کامپیوتر و اصطلاحات Windows (ویندوز)محمدحسن آجیگلکامپیوترها -- واژه‌نامه‌ها -- فارسیفارسینشر سمن(تنظیم نشده)
فرهنگ اصطلاحات کامپیوتر و شبکه‌های کامپیوتریناصر آریاکامپیوترها -- واژه‌نامه‌هافارسیسازمان حسابرسی،مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی(تنظیم نشده)
فرهنگ تشریحی کامپیوتر( شامل متداولترین لغات کامپیوتر) با تلفظ فارسی به انضمام...غلامرضا خلیقکامپیوترها -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسیفارسیکتابخانه فرهنگ(تنظیم نشده)
دایرة المعارف کامپیوتررائول روخاسثریا پاک‌نظرکامپیوتر -- تاریخ -- دائرةالمعارفهافارسیموسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران(تنظیم نشده)
فرهنگ اصطلاحات کامپیوتر (به همراه ضمیمه اختصارات نامه‌نگاری، چت و کلیدهای میان‌بر) با تلفظ و آوانگاریکیوان سالمی‌فیهکامپیوترها -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسیفارسیزرین‌مهر: بیشه(تنظیم نشده)
فرهنگ لغات و اصطلاحات کامپیوتر: نرم‌افزار، سخت‌افزار...محسن سائسیکامپیوتر -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسی(تنظیم نشده)سائسی(تنظیم نشده)
فرهنگ کامپیوتر (انگلیسی ـ فارسی)چارلز سیپلمینو میرزاصادقیکامپیوترها -- واژه‌نامه‌هافارسیهیرمند(تنظیم نشده)
فرهنگ جامع کامپیوتر انگلیسی‌ـ فارسیایرج صفاکامپیوترها -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسیفارسیانستیتو ایزایران(تنظیم نشده)
واژه‌نامه جامع کامپیوتر( رایانه) انگلیسی به فارسیامیر علیخانزادهکامپیوترها -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسیفارسیپرتو نگار(تنظیم نشده)
فرهنگ تشریحی واژگان مولتی مدیا و اینترنتکیوان سالمی‌فیهکامپیوترها -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسیفارسینشر اسحاق(تنظیم نشده)
فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافتفرهاد قلی‌زاده نوریکامپیوترها -- واژه‌نامه‌ها -- فارسیفارسیسینا تصویر، کانون نشر علوم(تنظیم نشده)
فرهنگ آموزشی کامپیوترآنا کلیبورنابوالفضل طاهریانکامپیوتر -- واژه‌نامه‌ها -- فارسیفارسیطاهریان(تنظیم نشده)
فرهنگ تخصصی کامپیوترنسرین محمدیکامپیوترها -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسی(تنظیم نشده)نوپردازان(تنظیم نشده)
واژه‌نامه کامپیوتر انگلیسی‌ـ فارسیمحمدرضا محمدی فرکامپیوترها -- واژه‌نامه‌هافارسیفرهنگ معاصر(تنظیم نشده)
واژه‌نامه کامپیوتر انگلیسی ـ فارسیمحمدرضا محمدی فرکامپیوتر -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسیفارسیفرهنگ معاصر(تنظیم نشده)
واژه‌نامه رایانه (فارسی به انگلیسی)محمود نقیب‌زادهکامپیوترها -- واژه‌نامه‌ها -- فارسیفارسیشرکت به‌نشر(تنظیم نشده)
چه کسی می‌گوید فیل‌ها نمی‌توانند برقصند؟لوئیس گرستنرامیر توفیقیشرکت آی. بی. ام -- مدیریت(تنظیم نشده)انستیتو ایز ایران(تنظیم نشده)