لیست کتابها

نمایش 140 تا 160 رکورد از کل 48580 رکورد
عنواننویسندهمترجمموضوع اولزبانانتشاراتسال نشر
   
چه کسی می‌گوید فیل‌ها نمی‌توانند برقصندلوئیس گرستنرامیر توفیقیشرکت آی. بی. ام -- مدیریت(تنظیم نشده)انستیتو ایزایران(تنظیم نشده)
مدیریت موفق پروژه های IT: درسهایی از شکست پروژه های فن آوری اطلاعاتدیوید یاردلیمحمود رفیعیمنابع اطلاعاتی -- مدیریت(تنظیم نشده)ارکان(تنظیم نشده)
آموزش فنی و حرفه‌ای اپراتوری کامپیوتر( کارور رایانه) مقدماتیکامپیوترها -- راهنمای آموزشیفارسینشر دانش ایران(تنظیم نشده)
اپراتوری پیشرفته (کارور رایانه درجه ‎۱)کامپیوترها -- راهنمای آموزشیفارسینشر صفار: اشراقی(تنظیم نشده)
آموزش نوین گام به گام IT [آی.تی]: فن آوری اطلاعاتداود افسریکامپیوترها -- راهنمای آموزشیفارسیپازینه(تنظیم نشده)
آشنایی با کامپیوتر: براساس زبان برنامه‌سازی مبنا (BASIC)بهروز پرهامیبرنامه‌نویسیفارسیعلم و صنعت(تنظیم نشده)
اصول کامپیوتر ‎۱جعفر تنهاکامپیوترها -- راهنمای آموزشی(تنظیم نشده)دانشگاه پیام نور(تنظیم نشده)
راهنمای کامل و حل مسائل اصول کامپیوتر ‎۱ رشته کامپیوتر و دانشپذیران دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور شامل: خلاصه دروس و نکات کلیدی و مهم هر فصل از کتاب...محمود جنوبیکامپیوترها -- راهنمای آموزشی(تنظیم نشده)حقوق اسلامی(تنظیم نشده)
راهنمای جامع اصول کامپیوتر (‎۱)مهدی یوسف خانیکامپیوترها -- راهنمای آموزشی(تنظیم نشده)جهاد دانشگاهی(تنظیم نشده)
کارگاه کامپیوتر (‎۱)علیرضا جباریهکامپیوترها -- راهنمای آموزشی(تنظیم نشده)جهان نو: اتحاد(تنظیم نشده)
مبانی کامپیوتر و الگوریتم‌هاعین‌الله جعفرنژاد قمیکامپیوترها -- راهنمای آموزشیفارسیعلوم رایانه(تنظیم نشده)
مبانی و کاربرد رایانه، کلیه رشته‌های فنی و حرفه‌ای، شاخه ی آموزش فنی و حرفه ای، شماره ی درس ‎۱۵۱۶علیرضا جباریهکامپیوترها -- راهنمای آموزشی(تنظیم نشده)ادبستان(تنظیم نشده)
کامپیوتر برای همهخلیل رضویکامپیوترها -- راهنمای آموزشی(تنظیم نشده)خلیل رضوی(تنظیم نشده)
رایانه کار درجه دو مهارت اول مبانی کامپیوترمجید سبزعلی گلکامپیوترها -- راهنمای آموزشی(تنظیم نشده)صفار؛ اشراقی(تنظیم نشده)
آموزش سریع اپراتوری کامپیوترسعید سعادتکامپیوترها -- راهنمای آموزشیفارسیمجتمع آموزشی و فنی تهران(تنظیم نشده)
اپراتوری کامپیوتر (مقدماتی) مطابق با آخرین استاندارد رشته اپراتوری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشورمحسن شجاعیکامپیوترها -- راهنمای آموزشیفارسیپرتونگار(تنظیم نشده)
رایانه کار XP درجه ‎۱محسن شجاعیکامپیوترها -- راهنمای آموزشی(تنظیم نشده)پرتو نگار(تنظیم نشده)
آشنایی با کامپیوتر، ویندوز، اینترنت و برنامه سازیایرج صادقیکامپیوترها -- راهنمای آموزشی(تنظیم نشده)گلپونه(تنظیم نشده)
آشنایی با مبانی کامپیوتر و انفورماتیکایرج صادقیکامپیوترها -- راهنمای آموزشیفارسیایرج صادقی(تنظیم نشده)
آموزش مهارت رایانه کار درجه ‎۲حسن صمدی آذرکامپیوترها(تنظیم نشده)جهان نو(تنظیم نشده)