گنج ملک؛ قالی عمو اوغلی/ فیلم

گنج ملک؛ قالی عمو اوغلی/ فیلم گنج ملک، سفری به دنیای جذاب آثار تاریخی و نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های تاریخ و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای آثار جذاب موزه‌ای و برگ‌های رازآلود نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... یازدهمین سفر به قلمروی شگفتی‌های تاریخ این سرزمین از دریچه اثر موزه‌ای «قالی عمو اوغلی» انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه برنامه‌های آموزشی بازدید‌های خاص

مهمان مجازی کتابخانه و موزه ملی ملک در نوروز 1398 باشید

مهمان مجازی کتابخانه و موزه ملی ملک در نوروز 1398 باشید مدیرعامل موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در آستانه فرارسیدن سال نو و نوروز 1399 خورشیدی به نمایندگی از همه کارکنان بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران، با تبریک عید نوروز و آرزوی سلامتی، کامیابی و شادکامی برای همگان به ویژه در رویارویی با همه‌گیری ویروس کرونا و گذر موفقیت‌آمیز جامعه و کشور از این بیماری حاد تنفسی، دوستداران فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی را به بهره‌گیری از خدمات غیر حضوری و از راه دور و توانمندی‌های مجازی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در بسترهای گوناگون فراخواند.

ادامه مطلب

گنج ملک؛ عقدنامه امیرکبیر/ فیلم

گنج ملک؛ عقدنامه امیرکبیر/ فیلم گنج ملک، سفری به دنیای جذاب آثار تاریخی و نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های تاریخ و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای آثار جذاب موزه‌ای و برگ‌های رازآلود نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... دهمین سفر به قلمروی شگفتی‌های تاریخ این سرزمین از دریچه اثر موزه‌ای «عقدنامه امیرکبیر» انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

گنج ملک؛ نسخه خطی «الدعا» به خط شاه محمود نیشابوری/ فیلم

گنج ملک؛ نسخه خطی «الدعا» به خط شاه محمود نیشابوری/ فیلم گنج ملک، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... نهمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «الدعا» به خط شاه محمود نیشابوری انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «قرآن کریم» به خط ارسنجانی/ فیلم

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «قرآن کریم» به خط ارسنجانی/ فیلم ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... هفتمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «قرآن کریم» به خط ارسنجانی انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «جوهرنامه»/ فیلم

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «جوهرنامه»/ فیلم ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... هفتمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «جوهرنامه» انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «صور الکواکب»/ فیلم

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «صور الکواکب»/ فیلم ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... سومین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «صور الکواکب» انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «شاهنامه بایسنغری»

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «شاهنامه بایسنغری» ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... ششمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «شاهنامه بایسنغری» انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «سی فصل در معرفت تقویم»/ فیلم

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «سی فصل در معرفت تقویم»/ فیلم ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... ششمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «سی فصل در معرفت تقویم» انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «تشریح الابدان»/ فیلم

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «تشریح الابدان»/ فیلم ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... چهارمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «تشریح الابدان» منصور طبیب شیرازی انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص