خدمات بازدیدکنندگان

ساعات بازدید از موزه و استفاده از کتابخانه

  • شش ماهه اول سال: ۸:۱۵ لغایت ۱۶:۴۵
  • شش ماهه دوم سال: ۸:۳۰ لغایت ۱۶:۱۵
  • موسسه در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی تعطیل است.
  • بهای بلیت موزه: ۳۰۰ تومان
برچسب‌ها: