ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

مدیران و کارکنان

 • مدیرعامل: سیدمحمد مجتبی حسینی
 • معاون فرهنگی: رضا دبیری‌نژاد
 • مسوول دفتر مدیرعامل: بابک رجبی
 • رییس اداره کتابخانه: نجمه مشهدی تفرشی
 • رییس اداره موزه: رضا دبیری‌نژاد
 • رییس اداره اطلاعات فرهنگی و حفاظت فنی: نوشاد رکنی
 • مسوول امور اداری: محمود موسی‌زاده
 • مسوول امور مالی: مریم میقانی
 • مسوول فناوری اطلاعات: علی صداقت‌بین
 • مسوول پژوهش و آموزش: حمید شاکری
 • کارشناس اسناد و مطبوعات: شهره هدایتی
 • مسوول روابط عمومی: مهدی یساولی
برچسب‌ها: