ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

مدیران و کارکنان

  • رییس: محمدرضا رضوان‌طلب
  • رییس اداره کتابخانه: محسن حق‌گو
  • رییس اداره موزه: رضا دبیری‌نژاد
  • رییس اداره اطلاعات فرهنگی و حفاظت فنی: نوشاد رکنی
  • مدیر امور عمومی و پشتیبانی: مصطفی رضوانی بهابادی
  • مسوول امور اداری: محمود موسی‌زاده
  • مسوول فناوری اطلاعات: علی صداقت‌بین
  • مسوول پژوهش و آموزش: پیمان سمندری
  • کارشناس نشر و تبلیغ: مهتا باصفا
  • کارشناس اسناد و مطبوعات: شهره هدایتی
برچسب‌ها: