ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

اعضای دوره چهارم هیأت مدیره (۱۳۹۷ تاکنون)

 • ​سیدمحمد حسینی (رییس هیات مدیره)
 • رسول جعفریان (عضو هیات مدیره)
 • امیر خوراکیان (عضو هیات مدیره)
 • محسن پرویز (عضو هیات مدیره)
 • غلامرضا خواجه‌سروی (عضو هیات مدیره و مدیرعامل)

مدیران و کارکنان

 • مدیرعامل: غلامرضا خواجه‌سروی
 • معاون فرهنگی: .....................
 • سرپرست امور عمومی و پشتیبانی: مریم میقانی
 • رییس اداره کتابخانه: نجمه مشهدی تفرشی
 • رییس اداره موزه: رضا دبیری‌نژاد
 • رییس اداره اطلاعات فرهنگی و حفاظت فنی: نوشاد رکنی
 • مسوول امور اداری: محمود موسی‌زاده
 • مسوول امور مالی: مریم میقانی
 • مسوول فناوری اطلاعات: علی صداقت‌بین
 • مسوول پژوهش و آموزش: حمید شاکری
 • کارشناس نشر و تبلیغ: مهتا باصفا
 • کارشناس اسناد و مطبوعات: شهره هدایتی
 • مسوول روابط عمومی: مهدی یساولی
برچسب‌ها: