تابلو زن و فرشته ها

نظر شما:

زن عریان دراز کشیده با دو فرشته. ابعاد۳۶/۳*۴۱/۶.دوخت ساده با ۲ نخ تابیده و نتابیده.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۹.۰۱۰۱۴
موضوع اثر : تابلو
رنگ : احتمالا سفید
جنس : نخ ابریشم، نخ ابریشم و پنبه،
تکنیک : سوزن دوزی، دوخت ساده،
ابعاد : طول (۳۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۴۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک