ابقاء مجدد اقا مهدی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان ناصرالدین شاه : ابقاء وانتصاب مجدد آقا مهدی تاجر تبریزی در منصب ملک التجاری ممالک محروسه در تأکید حکم شاه سابق (رجب المرجب ۱۲۶۹ق) ابعاد : ۴۵×۷۱ سانتیمتر/شکل مهر : مربع محراب دار/اندازه مهر : ۵/۴×۲/۳ سانتیمتر سجع مهر: الملک لله تعالی تا که دست ناصرالدین خاتم شاهی گرفت صیت دادو معدلت از ماه تاماهی گرفت خط : نستعلیق ممتاز/تعدادسطر : ۱۵/طغرا : الملک لله تعالی فرمان همایون شد ( طلایی) نوع کاغذ : ماشینی فرنگی /وضعیت فیزیکی : نسبتاʺ سالم
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۰۸
موضوع اثر : انتصاب آقا مهدی ملک التجار
تاریخ خلق : ۱۲۶۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دستنویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۷۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۴۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱