مصالحه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان ابوالفتح میرزا مویدالدوله و برادرش ابوالنصر میرزا حسام السلطنه درمورد انتقال مالکیت سه سهم مشاع ازماترک مرحوم سلطان مراد میرزا حسام السلطنه پدرشان به یکدیگر، ۱۳۰۰ قمری ، ۳۱ سطر ، خط شکسته نستعلیق
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۳۶
موضوع اثر : عمارت مسکونی فرزندان حسام السلطنه
تاریخ خلق : ۱۳۰۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۷۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۳۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
اهداکننده : دکتر حجت زاد
نمایشگاه‌ها : منتخب آثار اهدایی آقای علی حجت زاد
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، مصالحه نامه ای از دوره ناصری ، - ، - ، - ، ۱۳۸۹ ، از صفحه ۶۵۵ تا صفحه ۶۶۱