وقفنامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

وقفنامه قریه محمود آباد ازقراء بلوک غار ری با کافه ملحقات و منضمات آن ، واقف کلبعلی آغا خواجه ، شوال ۱۲۶۴ قمری ، ۶۹ x ۵/۳۵ سانتیمتر،۴۲ سطر ، خط نستعلیق
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۴۰
موضوع اثر : قریه ای از غار ری
تاریخ خلق : ۱۲۶۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۷۰ سانتیمتر) عرض (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : دکتر حجت زاد
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه آثار اهدایی دکتر علی حجت زاد
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، بازخوانی وقفنامه ای از دوره ناصری ، - ، - ، - ، ۱۳۹۰ ، از صفحه ۵۲۳ تا صفحه ۵۳۱