عقدنامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

- عقدنامه حاج شیخ موسی پسر حاج ملا حسین با زهرا خانم دختر حاج ملا هادی طهرانی ، ذیحجه ۱۲۹۹ قمری ، ابعاد ۶۷ x ۴۰ سانتیمتر ۱۲، سطر ، خط نسخ شکسته تحریری
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۴۵
موضوع اثر : امیرکبیر
تاریخ خلق : ۱۲۹۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۷۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۴۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
محل نمایش :
اهداکننده : دکترعلی حجت زاد
نمایشگاه‌ها : منتخب آثار اهدایی آقای علی حجت زاد
منابع :
  • رضایی ، بهناز ، نگاهی حقوقی بر یک عقدنامه ازدواج در دوره قاجار ، - ، - ، - ، ۱۳۸۹ ، از صفحه ۲۳۵ تا صفحه ۲۴۰