فرمان ناصرالدین شاه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان ناصرالدین شاه به میرزا فضل الله وزیر نظام درمورد استرداد قریه قراجه قبای هشترود تیول غلام خان پیشخدمت که توسط غیرتصرف شده است تاریخ فرمان : (صفرالمظفر۱۲۷۵ق)/ ابعاد : ۴۲×۳۳ سانتیمتر/ شکل مهر : مربع محراب دار/سجع مهر : الملک لله تعالی : تا که دست ناصرالدین خاتم شاهی گرفت صیت داد و معدلت از ماه تا ماهی گرفت اندازه مهر : ۵/۴×۵/۳ سانتیمتر/خط : شکسته نستعلیق / تعداد سطر : ۵ همراه با سیاق / طغرا : الملک لله تعالی حکم همایون شد (طلایی)/ توشیح : (صحیح است) محاذی سطر اول / نوع کاغذ : آهار مهره
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۶۰
موضوع اثر : استرداد املاک غلام خان
تاریخ خلق : ۱۲۷۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، دست ساز آهار مهره،
ابعاد : طول (۴۲ سانتیمتر) عرض (۳۴ سانتیمتر)
اهداکننده : بانو عزت ملک