سکه ی مس قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سکه ی مس قاجار، احتمالا ضرب رشت
شماره اموال : ۱۰۰۰.۰۶.۰۰۱۶۳
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک