۶۵۰ ریالی تمبر مشترک ایران، افغانستان، سوریه و ترکیه جمهوری اسلامی

نظر شما:

یک بلوک چهارتایی خریداری شده از اداره پست و یک بلوک دوتایی اهدایی حاج محمود کاظمی تمبر۶۵۰ ریالی تمبر مشترک ایران، افغانستان، سوریه و ترکیه با تصویر مولانا ، گروه رقص سما ، آرامگاه مولانا و نقوش تزیینی گیاهی.
شماره اموال : ۱۳۸۴.۱۰.۰۲۶۷۱
موضوع اثر : مولانا و گروه رقص سما ،آرامگاه مولانا و نقوش تزیینی گیاهی.
تاریخ خلق : ۸ آذر ۱۳۸۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : رنگارنگ
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک و حاج محمود کاظمی