تمبر یادبودی ۶۵۰ ریالی روز مبارزه با سلاح شیمیایی و میکروبی جمهوری اسلامی

نظر شما:

یک بلوک چهارتایی خریداری شده از اداره پست تمبر یادبودی ۶۵۰ ریالی روز مبارزه با سلاح شیمیایی و میکروبی ۶ تیر ۱۳۸۶ رنگارنگ با تصویر دو کودک ، سلاح شیمیایی و آرم دهمین سالگرد CWC . عبارتهای - ج.ا.ایران - هشتم تیر سالروز حمله شیمیایی به سردشت - روز ملی مبارزه با سلاحهای شیمیایی و میکربی - Tenth Anniversary Of The CWC - بر روی تمبر.
شماره اموال : ۱۳۸۶.۱۰.۰۲۷۱۰
موضوع اثر : روز مبارزه با سلاح شیمیایی و میکروبی
تاریخ خلق : ۶ تیر ۱۳۸۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : رنگارنگ
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : ادراه پست