تمبر یادبودی ۶۵۰ ریالی سالگرد ربودن امام موسی صدر جمهوری اسلامی

نظر شما:

یک بلوک چهارتایی خریداری شده از اداره پست تمبر یادبودی ۶۵۰ ریالی سالگرد ربودن امام موسی صدر ۲۶ شهریور ۱۳۸۶ رنگارنگ با تصویر امام موسی صدر و سیمهای خاردار. عبارتهای - ج.ا.ایران - نهم شهریور سالگرد ربودن امام موسی صدر - ۱۳۸۶.۲۰۰۷ - ۳۱ آب، ذکری تغییب الامام موسی الصدر رفیقیه - Moussa Sadr August ۳۱st abduction of Imam- بر روی تمبر.
شماره اموال : ۱۳۸۶.۱۰.۰۲۷۱۸
موضوع اثر : سالگرد ربودن امام موسی صدر
تاریخ خلق : ۲۶ شهریور ۱۳۸۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : رنگارنگ
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : اداره پست