قالی افشان مشهد (حاجی عبدل) پهلوی

نظر شما:

قالی مشهد بافت حاج عبدل به تاریخ ۱۳۲۳ دارای ۳۴ گره ترکی بافت یا متقارن لول بافت دو پوده از جنس نخ وپشم دارای کتیبه (عمل حاجی عبدل) نقشه یک دوم وشیرازه متصل است.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۰۸.۰۰۰۱۹
پدید آورندگان : حاج عبدل (بافنده)
موضوع اثر : طرح افشان
تاریخ خلق : ۱۳۲۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه:صورتی
جنس : پرز: پشم، پنبه (نخ)، پنبه (نخ)،
تکنیک : دستبافت، دو پوده، لول بافت ، ترکی باف( متقارن)، 34 گره، 50گره،
ابعاد : طول (۵ متر و ۲ سانتیمتر) عرض (۳ متر و ۱۸ سانتیمتر) قطر (۵ متر و ۸۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک