نامه محمد کاظم به حسین در موردحساب و کتاب املاک خراسان، کارشکنی های معین السادات و دیگران در مورد ایشان به تاریخ ۱۳۳۵ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار تبریزی به حسین آقا ملک در مورد بیان مطالبی در خصوص حساب و کتاب املاک آنها در خراسان، کدورت وی از حسین ملک به دلیل رفتارش و کارشکنی های معین السادات و دیگران در مورد ایشان به تاریخ ۱۳۳۵ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۰۷
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۳ ذیحجه ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : صورتی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک