نامه محمد کاظمی به حسین در خصوص تهیه یک درشکه برای حمل و نقل وی، نارضایتی از اقدامات حسن ملک، نحوه نمره گذاری مکاتیب و...۱۳۲۵ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار تبریزی به حسین آقا ملک در خصوص کسالت خود و تقاضای توجه به وضعیت وی، تهیه یک درشکه برای حمل و نقل وی، ابراز نارضایتی از اقدامات حسن ملک، نحوه نمره گذاری مکاتیب و ارسال آنها به تاریخ ۱۳۲۵ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۰۸
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۱۳ ذیحجه ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : صورتی / نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک