قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ومورب .کاغذ:فرنگی آهار مهره نخودی .مرکب :مشکی .تاریخ :روز جمعه ۲۲ربیع الثانی ۱۲۵۵.رقم :وصال . بین خطوط طلا اندازی .حاشیه:تسمه اندازی به سبز .جدول کشی به طلا ولاجورد با تحریر مشکی .پاسپارتو به نخودی.کمند به عنابی وطلا یی با تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۵۵
پدید آورندگان : میرزا محمد شفیع وصال شیرازی (خوشونویس) حضرت علی علیه السلام (مروی عنه)
موضوع اثر : کلامی از امیر المومنین حضرت علی علیه السلام و دعای قنوت عید فطر
تاریخ خلق : ۲۲ ربیع‌الثانی ۱۲۵۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذفرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذفرنگی آهار مهره نخودی، پاسپارتو، تسمه اندازی، جدول کشی، کمند اندازی، طلا اندازی ،
ابعاد : طول (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : سید رضا بنی رضی