یک برگ قرآن دورو.بخط کوفی روی پوست آهو عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

یک برگ قرآن.دو رو . خط کوفی.صفحه پردازی :دفتری ۱۶سطری .روی پوست آهو .اعراب گذاری بانقاط شنگرفی .بین آیات گوی زرین
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۹۰
پدید آورندگان : قرآن (قران)
موضوع اثر : قرآن، سوره احزاب (میانه آیه 37-میانه 50)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۳)
رنگ : زمنیه: نخودی
جنس : پوست آهو، مرکب مشکی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : سالن بانو ملک(در حال نمایش)
اهداکننده : بانو عزت ملک