قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت.صفحه‌پردازی: دفتری ۴سطری. کاغذ: آهارمهره فرنگی نباتی. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۲۴۲ق. رقم: ابن محمد باقر. بین خطوط طلااندازی مضرس. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به لاجورد. جدول‌کشی به سفیدآب. طلایی و لاجورد با تحریر مشکی. پاسپارتو به گل‌بهی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۰۱
پدید آورندگان : ملا احمد نراقی (ناقل) محمد جعفر( یزدی) (خوشنویس)
موضوع اثر : فرازی از دعای قاموس القدره به نقل از ملا احمد نراقی در کتاب خزائن
تاریخ خلق : ۱۲۴۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نباتی
جنس : کاغذ: فرنگی آهارمهره نباتی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ آهارمهره فرنگی نباتی، طلااندازی مضرس، تسمه‌اندازی، جدول‌کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)