قطعه نستعلیق خوش. قلم جلی و مشقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق خوش. قلم جلی و مشقی. صفحه‌پردازی: دفتری. کاغذ: فرنگی آهارمهره نخودی. مرکب: قهوه‌ای. مشکی. تاریخ: ربیع‌الاول ۱۳۳۵ رقم: محمد حسین هروی. بین خطوط اکلیل‌اندازی منقش و محرر. حاشیه: تسمه‌اندازی به سبز سیر. جدول‌کشی به اکلیل طلایی و شنگرف با تحریر مشکی. پاسپارتو: مقوای نخودی تیره.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۱۲
پدید آورندگان : محمد حسین هروی (خوشنویس)
موضوع اثر : در مدح میر محمد علی (نقاش - مذهب و صحاف)
تاریخ خلق : ربیع‌الاول ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: نباتی
جنس : کاغذ فرنگی نباتی، مرکب مشکی. قهوه‌ای و شنگرف،
تکنیک : خوشنویسی باقلم نی بر روی کاغذ فرنگی نباتی، اکلیل‌اندازی ، تسمه‌اندازی، جدول‌کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :