قطعه شکسته نستعلیق و نسخ آمیخته به رقاع ممتاز قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق و نسخ آمیخته به رقاع ممتاز. قلم خفی. صفحه‌پردازی: چلیپای مرکب. کاغذ: آهار مهره نخودی. تاریخ:۱۲۲۰ق. رقم: احمد شاملو. بین خطوط طلااندازی. حاشیه: تسمه‌اندازی به آبی و قهوه‌ای روشن. جدول‌کشی به طلا و تحریر مشکی. پاسپارتو به قرمز روشن. کمند به طلا و تحریر مزدوج مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۳۴
پدید آورندگان : احمد شاملو (خوشنویس)
موضوع اثر : قطعه شعر به خواهش آقا محمد صادق و به جهت آ قا محمد باقر
تاریخ خلق : ۱۲۲۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهارمهره نخودی، طلا اندازی، تسمه اندازی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :