قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: مختلط. کاغذ: آهار مهره فرنگی حنایی. مرکب: مشکی. تاریخ: اواخرجمادی الاول ۱۳۰۱ق. رقم: محمدرضا. بین خطوط رنگ اکلیل طلایی. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی منقش چاپی. جدول‌کشی به اکلیل طلایی. پاسپارتو به گل‌بهی. کمند به اکلیل طلایی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۴۶
پدید آورندگان : محمد رضا تبریزی منشی (خوشنویس)
موضوع اثر : ابیاتی از شاعران از جمله حافظ و...
تاریخ خلق : جمادی‌الاول ۱۳۰۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه :حنایی
جنس : کاغذ آهار مهره ختایی فرنگی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهار مهره حنایی فرنگی، اکلیل اندازی ، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک