شرح خلاصةالالفیة تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

تالیف ابن نظام بدر الدین ابوعبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن مالک درگذشته ی ۶۸۶ که در محرم ۶۸۶ ساخته است. نسخ سده ۹ از احمد بن سلیمان بن محمد دمیاطی، با تاریخ مشکوک ۸۴۶،عنوان و نشان شنگرف، یادداشت مقابله با نسخه ی خط شارح، دارای یادداشتی به تاریخ ۱۱۹۱، یادداشت تملک لطفعلی بن محمدکاظم صدرالافاضل، برکاغذ دولت آبادی در ۱۸۴ برگ ۲۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای روشن ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۹۰۳/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن سلیمان دمیاطی (خوشنویس) محمدبن محمد ابن‌مالک (مولف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر خلاصةالالفیه حمدبن محمد ابن‌مالک/ صرف و نحو زبان عربی
تاریخ خلق : ۸۴۶ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک