شرح الشرایع قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ملا علی گویا فرزند میرزا خلیل تهرانی نجفی درگذشته ی ۱۲۹۷، نسخ شارح، با خط خوردگی بسیار و بحاشیه رفته، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت قرض از سید محمدتقی قزوینی در ۱۲۷۴، انجام افتاده، بر کاغذ فستقی در ۲۳۳ برگ ۲۰ تا ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۴۹/۰۰۰
پدید آورندگان : علی‌بن خلیل طهرانی نجفی (شارح و خوشنویس) جعفربن حسن محقق حلی (مولف)
موضوع اثر : فقه جعفری/محقق حلی، جعفربن حسن. شرایع‌الاسلام فی مسائل‌الحلال و الحرام/ نقد و تفسیر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک