لغت قرآن از تازی به پارسی به ترتیب تهجی، قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخ و نستعلیق سده ی ۱۳، دارای جدول و کمند، سرلوح مذهب، حاشیه ی دو صفحه ی اول تشعیر با گل و بوته، عنوان و نشان شنگرف و زر، بر کاغذ ترمه بخارایی در ۲۰ برگ جدول و ستون بندی نوشته شده، جلد اثر ساغری مشکی ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۰/۰۰۱
موضوع اثر : قرآن/ واژه‌نامه‌ به فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه بخارائی، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول و کمند، تذهیب وتشعیر،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک