دلایل‌الحکام فی شرح شرایع‌الاسلام قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف سید ابراهیم بن محمدباقر موسوی قزوینی درگذشته ۱۲۶۲، نسخ سده ۱۳، از طهارت تا میانه های صوم، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک و مهر علاءالدین حسینی در ۱۳۱۷، بر کاغذ فستقی در ۲۸۰ برگ ۳۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۲۵/۰۰۰
پدید آورندگان : جعفربن حسن محقق حلی (مؤلف اولیه) ابراهیم بن محمدباقر موسوی قزوینی (شارح و مولف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر شرایع‌الاحکام فی مسائل‌الحلال و الحرام جعفربن حسن محقق حلی/ فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک