شرح بیست باب طوسی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف عبدالعلی بیرجندی در ۸۸۹، شکسته نستعلیق محمدهاشم، سده ۱۳، نشان و شکل ها شنگرف، یادداشت تملک و مهر گویا علی مدرس، بر کاغذ فستقی در ۸۳ برگ ۲۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۶۳/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالعلی بن محمد بیرجندی (شارح و مولف) محمد هاشم (کاتب) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر بیست باب محمد بن محمد نصیرالدین طوسی/ نجوم اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک