قلمدان لاکی با نقش گل و پرنده

نظر شما:

قلمدان لاکی با نقش گل و پرنده بر روی اثر. و گل و بوته بر دیواره ی جانبی آن.رنگ زمینه مشکی. فاقد رقم .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۳۹
موضوع اثر : گل و پرنده- گل و بوته
رنگ : مشکی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک