قلمدان لاکی با نقش مریم مقدس

نظر شما:

قلمدان لاکی با نقش مریم مقدس بر روی آن و زندگی روستایی بر جوانب آن. رنگ زمینه نخودی است. فاقد رقم است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۴۱
موضوع اثر : مریم مقدس- زندگی روستایی منظره پردازی- چهره پردازی- ختایی بداهه
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک