مبایعه نامه فروش دو حبه املاک و باغات و اراضی قریه اسفرجان اصفهان میان علی و قاسم خان ۱۲۰۷ ق. زندیه

نظر شما:

مبایعه‌نامه بین علی‌میرزا خان فرزند بهادرخان با حاجی قاسم‌خان فرزند علی‌مردان خان ملقب به آقا بابا پیرامون دو حبه املاک و باغات و اراضی قریه اسفرجان اصفهان در سال ۱۲۰۷ ق
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۲۹۴
موضوع اثر : فروش املاک و باغ و اراضی
تاریخ خلق : جمادی‌الثانی ۱۲۰۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : علی طهماسبی