کوزه قلیان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مخزن آب قلیان به رنگ زرشکی دارای دو کادر بیضی شکل در دو طرف آن با نقش ناصر الدین شاه و یکی از رجال قاجار با لباس رسمی. گلویی اثر سه شیار دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۱.۰۰۰۱۲
موضوع اثر : تصویر ناصر الدین شاه
تاریخ خلق : قمری
رنگ : زرشکی
ابعاد : ارتفاع (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه(عدم نمایش)
اهداکننده : خانم شهنیا( بحری)
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه آثار اهدایی بانو شهنیا( بحری)