کوزه قلیان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مخزن آب قلیان با زمینه آبی و سفید، همراه با نقش گلهای ریز و پرنده های کوچک. روی بدنه اثر سه کادر بیضی شکل دیده می شود. همچنین سه تصویر که دو تای آن یکسان است و تصویر ناصر الدین شاه و یکی دیگر نقش یکی از رجال قاجار می باشد .
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۱.۰۰۰۱۴
موضوع اثر : تصویر ناصر الدین شاه
تاریخ خلق : قمری
رنگ : سفید و آبی
ابعاد : ارتفاع (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه(عدم نمایش)
اهداکننده : خانم شهنیا( بحری)
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه آثار اهدایی بانو شهنیا( بحری)