کوزه قلیان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مخزن آب قلیان به رنگ سفید و گل و برگهای آبی و سرمه ای. روی بدنه اثر ۴ کادر بیضی شکل با ۴ تصویر دیده می شود . دو تصویر متعلق به ناصر الدین شاه و دو تای دیگر متعلق به یکی از رجال قاجار می باشد، که هر دو نفر لباس رسمی به تن دارند . بالای اثر سه شیار به رنگ طلایی دارد .
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۱.۰۰۰۱۵
موضوع اثر : تصویر ناصر الدین شاه
تاریخ خلق : قمری
رنگ : سفید
ابعاد : ارتفاع (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه(عدم نمایش)
اهداکننده : خانم شهنیا( بحری)
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه آثار اهدایی بانو شهنیا( بحری)