مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه فروش یک سهم و نیم از قریه اگریقاش و گوی تپه سهم دلبر خانم و بوکه خج خانم همسران رشید شهاب الملک و تقسیم آن بین وراث به تاریخ ۱۳۳۰ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۳۲ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۳۸
موضوع اثر : مبایعه نامه فروش یک سهم و نیم از قریه اگریقاش و گوی تپه
تاریخ خلق : ۱۹ شعبان ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری