مصالحه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین کربلائی قربانعلی با آقا محمد رضا و برادرانش پیرامون واگذاری ملک به تاریخ ۱۳۳۶ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۲ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۶۳
موضوع اثر : مصالحه نامه بین کربلائی قربانعلی با آقا محمد رضا و برادرانش
تاریخ خلق : ۱۴ رجب ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری