مصالحه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین آقا سید احمد با حاجی محمد کریم و برادرانش پیرامون املاک هاشم آباد به تاریخ ۱۳۳۷ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۶ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۷۲
موضوع اثر : مصالحه نامه بین آقا سید احمد با حاجی محمد کریم و برادرانش
تاریخ خلق : ذیقعده ۱۳۳۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری