مزارعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مزارعه نامه بین کربلائی ابراهیم فرزند خدا رحم با حاج محمد کریم و برادرانش پیرامون زراعت در املاک آنها به تاریخ ۱۳۳۸ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۳ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۷۶
موضوع اثر : مزارعه نامه بین کربلائی ابراهیم فرزند خدا رحم با حاج محمد کریم و برادرانش
تاریخ خلق : ۴ ربیع‌الثانی ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری