مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین عزیزآقا فرزند بایزید آقا با علی آقا فرزند بایزید آقا دهبوکری پیرامون واگذاری ۴ دنگ از قریه کلتپه به تاریخ ۱۳۳۸ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۸مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۷۹
موضوع اثر : مبایعه نامه بین عزیزآقا با علی آقا فرزند بایزید آقا دهبوکری
تاریخ خلق : ۱۶ ذیقعده ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری