نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه علی بن محمد دهدشتی از بوشهر به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی پیرامون ارسال اجناس و برات به تاریخ ۱۳۲۵ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۷۷۶
موضوع اثر : نامه علی بن محمد دهدشتی از بوشهر به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۱۴ رجب ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی