نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ی علی بن محمد از بوشهر به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی پیرامون ارسال اجناس به بمبئی به تاریخ ۱۳۲۵ق و خط شکسته دارای کاغذ نخودی رنگ و پاکت سبز
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۷۹۵
موضوع اثر : نامه ی علی بن محمد از بوشهر به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۱۵ ذیقعده ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخدی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی