نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ی علی بن محمد دهدشتی از بوشهر به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی پیرامون ارسال روغن به تاریخ ۱۳۲۹ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۸۱۲
موضوع اثر : نامه ی علی بن محمد دهدشتی از بوشهر به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۲۶ شعبان ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی