نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ی تجارتخانه حاجی یوسف از بوشهر به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی در بههبان پیرامون فروش روغن و ارسال وجه به تاریخ ۱۳۴۰ق و خط شکسته دارای کاغذ نخودی رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۸۳۰
موضوع اثر : نامه ی تجارتخانه حاجی یوسف از بوشهر به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۴ رجب ۱۳۴۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی