نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ی حاجی عبدالحسین دهدشتی از بوشهر به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی پیرامون گزارش وضعیت بازار اجناس به تاریخ ۱۳۴۲ق و خط شکسته دارای کاغذ نخودی رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۸۷۲
موضوع اثر : نامه ی حاجی عبدالحسین دهدشتی از بوشهر به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۸ رجب ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی